درسی آموزشی

ارائه فایل های درسی

درسی آموزشی

ارائه فایل های درسی

کلمات کلیدی

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود سمینار رشته مکانیک سیالات- تبدیل انرژی» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

دانلود پروژه شبیه سازی جریان در یک کویتی

چکیده:

میدانیم که در جریان سیال غیر قابل تراکم معادلات مومنتم (ناویر- استوکس) و پیوستگی چهار معادله را بوجود می آورند حل صریح و  همزمان این معادلات برای بدست آوردن چهار مجهول u،v،w وP به راحتی امکان پذیر نیست به همین منظور حل عددی این معادلات مطرح گردیده است. این کار با روشهای مختلفی از جمله اختلاف  محدود، حجم محدود و المان محدود انجام می پذیرد. در این پروژه ، با بیان معادلات اساسی حاکم بر جریان سیال غیر قابل تراکم، به گسسته سازی آنها، تا رسیدن به دستگاه معادلات جبری پرداخته و با انتخاب الگوریتم کوپل مناسب، یک برنامه کامپیوتری برای مدلسازی جریان سیال دو بعدی بدست میاوریم.

سپس برای تایید صحت برنامه نوشته شده، نتایج شبیه سازی  جریان دو بعدی cavity با نتایج بدست آمده از مقالات معتبر چک میگردد. در انتها به کمک کد نوشته شده  جریان داخل  یک کانال شبیه سازی شده است. روشهای مرسوم پیش بینی و شناسایی نیروهای وارد بر اجسام مختلف که در معرض جریان سیال قرار می گیرند شامل روشهای تجربی ، تحلیلی و عددی یا آمیخته ای از این روشها می باشد . از آنجا که روشهای تحلیلی صرفا در مورد جریانهای با پیچیدگی کم و هندسه های ساده قابل اعمال می باشند ؛ درفرایندهای معمول طراحی کاربرد چندانی ندارند. روشهای تجربی که از قدیمیترین روشها می باشند و جوابهای نسبتا دقیقی تولید می کنند متاسفانه به سرمایه گذاری اولیه زیاد و هزینه بالای انجام آزمایشات نیاز دارند . به کمک روشهای عددی از صرف هزینه های زیاد برای انجام آزمایشها جلوگیری میشود.

در روش های عددی ، حل یک مسئله جریان ( سرعت، فشار، دما و… ) در گره‌های داخلی هر سلول صورت می‌گیرد. دقت مربوط به یک حل عددی از تعداد سلولهای موجود در شبکه پیروی می‌کند. در حالت کلی تعداد سلولهای زیاد دارای دقت بهتری می‌باشد. اما قیمت، سخت‌افزار مورد نیاز و زمان محاسبه نیز بستگی به ظرافت شبکه دارد.

در پروژه حاضر در پی حل معادلات به روش حجم محدود هستیم. در روش حجم ‌محدود، الگوریتم ‌حل شامل سه مرحله است :

۱) محاسبه انتگرال معادلات حاکم روی تمام حجم‌های کنترل

۲) گسسته‌سازی، این عمل معادلات انتگرالی را به یک سیستم معادلات جبری تبدیل می‌کند.

٣) حل معادلات با استفاده از یک روش تکرار.

مسئله پیش رو دوبعدی بوده و رژیم جریان لایه ای میباشد. استراتژی نگه داری اطلاعات روش شبکه هم مکان  می باشد، بدین معنی که تمامی اطلاعات جریان در مراکز سلول نگه داری می شود و از یک میانیابی مناسب (میانیابی رای- چو) برای محاسبه شار روی سطوح استفاده می گردد. برای کوپل فشار و سرعت از الگوریتم SIMPLE استفاده شده است. این کد قابلیت حل معادلات ناویر استوکس برای مختصات کارتزین با شبکه یکنواخت را دارد و میتواند برای شرایط مرزی مختلف تغییر کند و منحصر به مسئله مطرح شده در این پروژه نمی‌باشد.

فهرست:

مقدمه

موضوع و اهداف پروژه

معادلات حاکم

گسسته سازی

عبارت فشار

میانیابی رای و چو

الگوریتم  SIMPLE‌

شرایط مرزی

معادلات مومنتم

مرز ورودی

مرز خروجی

مرز دیوار

معادله اصلاح فشار

اصلاح فشار در مجاورت مرز ورودی

اصلاح فشار در مجاورت مرز خروجی

اصلاح فشار در مجاورت مرز دیوار

مساله و نتایج

تعداد صفحات:۳۶

نوع فایل: word

دانلود

 • ام ای پدیا
 • ۰
 • ۰

دانلود پروژه بررسی جریان لزج تراکم ناپذیر دو بعدی برای یک حفره مربعی با درپوش متحرک

مقدمه:

موضوع پروژه حاضر، بررسی جریان لزج تراکم ناپذیر دو بعدی برای یک حفره مربعی با درپوش متحرک می باشد. هندسه مطابق شکل (۱). میدانیم که در جریان سیال غیر قابل تراکم معادلات مومنتم (ناویر- استوکس) و پیوستگی چهار معادله را بوجود می آورند حل صریح و  همزمان این معادلات برای بدست آوردن چهار مجهول u،v،w وP به راحتی امکان پذیر نیست به همین منظور حل عددی این معادلات مطرح گردیده است. این کار با روشهای مختلفی از جمله اختلاف  محدود، حجم محدود و المان محدود انجام می پذیرد.

در این پروژه ، با بیان معادلات اساسی حاکم بر جریان سیال غیر قابل تراکم، به گسسته سازی آنها، تا رسیدن به دستگاه معادلات جبری پرداخته و با انتخاب الگوریتم کوپل مناسب simple و simple-c، یک برنامه کامپیوتری برای مدلسازی جریان سیال دو بعدی بدست میاوریم. روش SIMPLE  که در سال ۱۹۷۲ توسط پاتانکار و اسپالدینگ ارائه شد، یکی از روشهای حل معادلات نویر-استوکس در شبکه staggered می باشد.
مسئله پیش رو دوبعدی بوده و رژیم جریان لایه ای میباشد. استراتژی نگه داری اطلاعات روش شبکه هم مکان  می باشد، بدین معنی که تمامی اطلاعات جریان در مراکز سلول نگه داری می شود و از یک میانیابی مناسب (میانیابی رای- چو) برای محاسبه شار روی سطوح استفاده می گردد. برای کوپل فشار و سرعت از الگوریتم SIMPLE استفاده شده است. این کد قابلیت حل معادلات ناویر استوکس برای مختصات کارتزین با شبکه یکنواخت را دارد و میتواند برای شرایط مرزی مختلف تغییر کند و منحصر به مسئله مطرح شده در این پروژه نمی‌باشد

فهرست:

 1. مقدمه
 2. صورت مسئله
 3. معادلات حاکم
 4. گسسته سازی معادلات حاکم
 5. گسسته ­سازی x momentum
 6. گسسته ­سازی y momentum
 7. گسسته ­سازی پیوستگی
 8. شرایط مرزی
 9. الگوریتم و فلوچارت برنامه ها
 10. نتایج بدست آمده از کد سیمپل
 11. نتایج بدست آمده از کد سیمپل سی
 12. کد
 13. منابع و مراجع

   تعداد صفحات:۴۶

نوع فایل:word و کد فرترن

دانلود

 • ام ای پدیا
 • ۰
 • ۰

دانلود سمینار بررسی سیستمهای سرمایش ساختمان

مقدمه:

امروزه فراهم نمودن شرایط آسایش و تهویه مناسب محل زندگی و کار یکی از فاکتورهای مهمی است که مد نظر مهندسان و سازندگان ابزارها و لوازم تهویه ای می باشد. شرایط آسایش برای مکانهای مختلف بسته به نوع کارایی آنها متفاوت می باشد. به طور مثال این شرایط در یک اتاق اداری با یک اتاق خواب متفاوت خواهد بود، اما به طور میانگین این شرایط آسایش با سه مشخصه زیر برآورد میگردد:

 • دمای حباب خشک حدود °C24
 • رطوبت نسبی % ۷۰
 • سرعت هوا m/s 3/0

بدین منظور سیستمهای گرمایش و سرمایش مختلفی طراحی، ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است. با پیشرفت تکنولوژی این سیستمها نیز تحول یافته و تغییراتی در جهت کارکرد بهتر آنها صورت گرفته است. سیستمهای سرمایش خود به چند دسته عمده تقسیم بندی می شوند که هر یک کاربرد خاصی دارند. از جمله این سیستمها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • سیستمهای خنک کننده تراکمی
 • سیستمهای خنک کننده جذبی
 • سیستمهای خنک کننده تبخیری
 • سیستمهای خنک کننده تراکمی و تبخیری

سیستم خنک کننده جذبی سیستم جدیدی می‌باشد که به دلیل هزینه بالا کمتر از دو نوع دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستمهای خنک کننده تراکمی که بر پایه فشرده کردن یک سیال و تغییر فاز آن از حالت مایع به بخار کار می کنند یکی از کاربردی ترین سیستمهای خنک کننده می باشند که در مناطق مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

سیستمهای خنک کننده تبخیری که بر اساس تبخیر آب در هوا کار می کنند نیز از جمله سیستمهای خنک کننده کاربردی می باشند که بیشتر در مناطق گرم و خشک استفاده می شوند. در سالهای اخیر به دلیل اهمیت این سیستمها تحقیقات فراوانی در جهت بهبود کارکرد آنها صورت گرفته است، این امر نشان دهنده اهمیت این سیستمها از نظر مصرف انرژی می باشد. سیستمهای خنک کننده تراکمی و تبخیری از جمله سیستمهای خنک کننده می باشند که از ترکیب یک سیستم تراکمی با یک سیستم تبخیری تشکیل می شوند. این سیستمها به تازگی مورد مطالعه قرار گرفته اند و دلیل اصلی کاربرد آنها کاهش توان مصرفی سیستمهای تراکمی می باشد.

فهرست

فصل اول ۱

انواع سیستمهای تبخیری و اهمیت آنها ۱

۱-۱٫ مقدمه ۱

بخش اول ۳

۱-۱-۱٫ تعریف سرمایش تبخیری ۳

۱-۱-۲٫ مقایسه سیستمهای خنک کننده تراکمی و تبخیری ۵

قیمت بالا و هزینه های تعمیرات و نگهداری زیاد این سیستمها؛ ۵

۱-۲٫ انواع سیستمهای خنک کننده تبخیری [۱] ۶

۱-۲-۱٫ سیستمهای خنک کننده تبخیری مستقیم ۷

الف) انواع سیستمهای تبخیری مستقیم ۸

 1. A. کولرهای دارای بسترهای نامنظم: ۸

B  . کولرهای با بستر صلب ۹

C . کولرهای دارای پرتاب آب ۱۰

D . کولرهای با بستر چرخان ۱۱

ب) تئوری حاکم بر خنک کننده های تبخیری مستقیم [۲] ۱۱

 1. b. معادلات حاکم: ۱۲

ج) مسیر تحول جریان هوا در خنک کننده های مستقیم: ۱۴

۱-۲-۲٫ سیستمهای خنک کننده تبخیری غیر مستقیم ۱۶

الف) سیستمهای تبخیری غیر مستقیم با مبدل لوله ای ۱۸

ب) سیستمهای تبخیری غیر مستقیم با مبدل صفحه ای ۱۹

-۳-۲-۱ سیستمهای خنک کننده تبخیری مرکب ۲۰

الف) سیستمهای خنک کننده تبخیری مرکب با مبدل لوله ای ۲۰

ب) سیستمهای خنک کننده تبخیری مرکب با مبدل صفحه ای ۲۲

۱-۲-۴٫ سیستمهای خنک کننده تبخیری جدید ۲۲

الف) کولرهای خشک ۲۳

ب) کولرهای بر پایه سیکل میسوتسنکو (۱) [۴] ۲۴

۱-۳٫ تحقیقات صورت گرفته در مورد سیستمهای تبخیری ۲۴

فصل دوم ۲۷

ذخیره سازی انرژی بوسیله سیستمهای تبخیری و کاربرد آنها در مناطق مختلف ۲۷

۲-۱٫ مقدمه ۲۷

بخش دوم : ۲۹

۲-۲٫ ارائه تحلیلی در باره مصرف انرژی و ذخیره سازی آن توسط سیستمهای تبخیری ۲۹

۲-۲-۱٫ بررسی نتایج آزمایشگاهی موجود: ۳۴

۲-۳٫ کاربرد خنک کننده های تبخیری در ایران ۳۶

فصل سوم ۳۹

تحلیل کولر های تبخیری غیر مستقیم ۳۹

۳-۱٫ مقدمه ۳۹

۳-۲٫ تحلیل مبدل حرارتی غیر مستقیم به روش المان گیری ۴۰

بخش سوم  : ۴۱

۳-۲-۱٫ معادلات حاکم [۲۰] ۴۲

۳-۲-۲٫ بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد حرارتی کولر ۴۶

۳-۳٫ تحلیل مبدلهای حرارتی  به روش  [۲۲] ۵۳

۳-۳-۱٫ فرمولاسیون عمومی برای آنالیز مبدلهای حرارتی به روشLMTD : ۵۵

۳-۳-۲٫ فرمولاسیون عمومی برای آنالیز مبدلهای حرارتی به روش ….. ۵۷

فصل چهارم ۵۹

ساخت و آزمایش کولر تبخیری غیر مستقیم ۵۹

۴-۱٫ مقدمه ۵۹

۴-۲٫ تشریح مدل ۵۹

بخش چهارم ۶۱

۴-۳٫ آزمونها ۶۲

۴-۳-۱٫ بررسی تاثیر دمای ورودی هوا بر راندمان، دمای حباب خشک خروجی و دمای حباب مرطوب خروجی: ۶۲

الف ) نحوه انجام آزمون: ۶۳

ب) داده های آزمون ۶۴

۴-۳-۲٫ بررسی تاثیر میزان سرعت جریان هوای اولیه بر دمای خروجی و راندمان ۶۷

آزمون راندمان ۷۸

۴-۳-۳٫ بررسی تاثیر نسبت سرعت اولیه به ثانویه بر راندمان و دمای خروجی ۸۰

۴-۵٫  نتیجه گیری ۸۶

فصل پنجم ۸۷

تحلیل سیستمهای تبخیری مرکب ۸۷

۵-۱٫ مقدمه ۸۸

۵-۲٫ معرفی مدل: ۸۸

بخش پنجم ۸۸

۵-۳٫ تخمین عدد ناسلت (Nusselt) برای مبدل IEC ۹۱

۵-۴٫ ارائه نتایج تجربی موجود [۳] ۹۴

فصل ششم ۹۶

۶-۱٫ مقدمه ۹۶

۶-۲٫ توضیح تکنیکی M-cycle [۴] ۹۸

بخش ششم ۹۹

مراحل فهم سیکل: ۹۹

۶-۳٫ M-cycle وکاربردهای فراوان آن ۱۰۳

مزیتهایM-cycle  برکولرهای تبرید تراکمی (AC) : ۱۰۵

۶-۴٫ سیکل قدرت  M-cycle ۱۰۶

فصل هفتم ۱۱۰

کولر گازی ۱۱۰

ساختمان کولر گازی ۱۱۱

الف-اجزاء الکتریکی- ۱۱۱

ب – اجزاء مکانیکی ۱۱۲

مدار الکتریکی چند نوع کولر گازی: ۱۱۳

سرما سازى در کولر گازی ۱۱۴

عیب یابی و تعمیر کولر گازی: ۱۲۳

فصل هشتم ۱۳۱

بهینه سازی مصرف انرژی ۱۳۱

کولر آبی و گازی ۱۳۱

ابر رسانایی ۱۳۵

معرفی فناوری در حد شناخت کلی ۱۳۵

۱-۱-۸ مقدمه ۱۳۵

۱-۲- ۸ابررسانایی ۱۳۵

۱-۲-۱-۸ مهمترین خواص ابررساناها ۱۳۶

توانایی تولید میدانهای مغناطیسی قوی ۱۳۷

خاصیت تونل‌زنی ۱۳۷

۱-۲-۲- ۸تئوری عبور جریان ۱۳۸

۱-۲-۳- ۸تغییر فاز در ابررسانا ۱۳۸

۱-۳- ابررساناهای با دمای بحرانی بالا یا HTS 139

۱-۳-۱- ۸اصطلاحات فنی سیم های HTS 143

۱-۳-۲-۸ متعلقات تجهیزات HTS 144

نوار و سیم پیچ های ابررسانا ۱۴۴

کلید هوشمند تنظیم دور موتورکولرهای آبی ۱۴۷

–   اقدامات روی موتور نظیر تهویه، روغنکاری، و بارگذاری ۱۴۸

 

تعداد صفحات:۱۵۵

نوع فایل:word

دانلود

 • ام ای پدیا
 • ۰
 • ۰

دانلود پروژه حل مسئله ی cavity با فرمولاسیون تابع جریان-تاوایی

مقدمه:

     فرمولاسیون تابع جریان-تاوایی روشی قوی برای حل جریان های تراکم ناپذیر دوبعدی یا با تقارن محوری است. از این روش می توان در کاربردهای مختلفی نظیر مدل سازی جریان آشفته ,تحلیل ناحیه گذر از جریان آرام به جریان آشفته و مطالعه جابه جایی آزاد یا مختلط استفاده نمود از مزیت های این روش این است که به حل میدان فشار نیاز ندارد در این روش فشار با یک مشتق گیری ضربدری از معادلات مومنتوم حذف می شود مزیت دیگر این فرمولاسیون این است که معادلات اساسی برای تابع جریان و تاوایی یک دستگاه مرتبه دو بیضوی به وجود می اورد که خواصش کاملا شناخته شده است.

این روش معایبی هم دارد که مهمترین آن این است که نمی توان آن را به مسایل سه بعدی اعمال نمود و از معایب دیگر آن نیز می توان محاسبات اضافی برای به دست آوردن فشار را نام برد و هم چنین شرایط مرزی تاوایی به طور مستقیم موجود نیست و برای حل جریان در سراسر دامنه باید این شرایط به دست آید با وجود این مشکلات از این روش همچنان به دلیل قدرتی که در مدل سازی عددی دارد یه صورت وسیعی استفاده می شود.

    در این پروژه جریان لزج تراکم ناپذیر دو بعدی را برای یک حفره با در پوش متحرک بررسی شده است ابتدا معادلات بی بعد  اساسی برای تابع جریان وتاوایی نوشته شده است  شرایط مرزی برای تابع جریان نوشته شده است و در ادامه شرایط مرزی برای تاوایی به دست آمده است سپس  معادلات گسسته سازی شده وبا روش SOR حل شده است برای جلوگیری از ناپایدار شدن شبکه در جایی که رینولدز شبکه از ۲ بزرگتر می شود از روش پادبادسو برای گسسته سازی استفاده شده است. در ادامه به وسیله معادلات ناویر استوکس فشار بازیابی شده است ونتایج شامل کانتور های تابع جریان ,تاوایی, فشار و سرعت افقی وعمودی  توسط tecplot برای ۲ رینولدز ۰٫۰۱ و۱۰۰ رسم شده است.

فهرست:

۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۲- تعریف مسئله و معادلات حاکم…………………………………………………………………………………………………..۳

۳- گسسته سازی و نحوه حل معادلات……………………………………………………………………………………………..۵

۳-۱ الگوریتم حل عددی و اعمال شرایط مرزی……………………………………………………………………………………۹

۳-۲ روش ای دی آی …………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۴- دستورات کد فرترن…………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۵- نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۶- اعتبارسنجی نسبت به مطالعه گیا و همکاران…………………………………………………………………………………۱۸

تعداد صفحات:۲۱

نوع فایل:word و کد فرترن

دانلود

 • ام ای پدیا
 • ۰
 • ۰

دانلود سمینار جریانات دو فازی در درون لوله ها

مقدمه

پس از کشف چاههای نفت و انجام کارهای مربوط به حفاری مرحله استخراج نفت و انتقال آن به محل مورد نظر پیش می آید .عمده ترین وسیله بکار رفته در فرایند انتقال نفت و گاز خط لوله است در مسیر حرکت سیال در لوله اتفاقات گوناگونی روی می دهد که باعث بوجودآمدن مسائل ویژه ای در درون لوله می شود اعم از ایجاد افت فشار ‚ ایجاد رژیم های حرکتی مختلف و بوجود آمدن جریانهای حرکتی گوناگونی که با توجه به خصوصیات سیال در حال حرکت می توان به آنها دست یافت.

در این قسمت اساس کار ما بر پایه بررسی کلیه اتفاقات رخ داده در خط لوله مورد نظر و همچنین ارائه راهکارهای مفید جهت بهبود مشکلات موجود در خط لوله که وظیفه حمل محصول تولید شده از چاه را بر عهده دارد استوار است. پرو فایل مسیر ارائه شده در پروژه وهمچنین خواص مربوط به چاهها بر اساس داده های واقعی و موجود در منطقه نفتی گچساران است که به علت محرمانه بودن اطلاعات با نام [X1معرفی شده است.

نتایج بیان شده در این پروژه بوسیله نرم افزار HYSYS و قسمت مربوط به طراحی خطوط لوله به نام PIPESYS حاصل  شده است.در این قسمت سعی شده که محدوده تغییر متغیرها تا حد امکان در حدود معقول و قابل دسترسی باشد تا جنبه عملی قضیه تا حد امکان حفظ شود.اهمیت اصلی پروژه بیشتر از این جهت است که نتایج حاصله در احداث خطوط لوله مربوط به چاههای تازه تاسیس مجاور مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست

خلاصه ……………………………..  ۱

فصل اول : تئوری

مفاهیم بنیادی و معادلات اساسی جریانهای دو فازی    ۳

نمودارهای فازی مخلوط های هیدروکربوری …  ۳

فشار بحرانی میعان ………………….  ۴

دمای بحرانی میعان ………………….  ۴

ناحیه معکوس ……………………….  ۴

خطوط کیفیت ………………………..  ۴

متغیر های مورد استفاده در جریان های دو فازی      ۵

لغزش ……………………………..  ۶

اثر لغزش بر ترکیب درصد جریان های دو فازی     ۷

پس ماند …………………………..  ۹

اثر لغزش بر آنتالپی جریانهای دو فازی …  ۱۲

سرعت ……………………………..  ۱۵

سرعت ظاهری ………………………..  ۱۵

سرعت واقعی ………………………..  ۱۵

سرعت جریان دو فازی …………………  ۱۶

سرعت لغزش …………………………  ۱۶

جرم ویژه ………………………….  ۱۷

گرانروی …………………………..  ۱۸

محاسبات تبخیر ناگهانی در دما و فشار ثابت     ۱۹

تعیین فشار نقاط شبنم و حباب …………  ۲۱

توضیحات …………………………..  ۲۴

الگوهای جریان دو فازی درون خط لوله …..  ۲۶

الگوهای جریان در خطوط لوله ………….  ۲۷

جریان حبابی ……………………….  ۲۸

جریان توپی یا قالبی ………………..  ۲۸

جریان لایه ای ………………………  ۲۸

جریان موجی ………………………..  ۲۹

جریان لخته ای ……………………..  ۲۹

جریان حلقوی ……………………….  ۳۰

جریان قطره ای ……………………..  ۳۰

الگو های جریان دو فازی در خطوط لوله شیبدار  ۳۱

روشهای پیش بینی انواع الگوهای جریان ….  ۳۵

پیش بینی رژیم های جریان دو فازی بوسیله مدلهای فیزیکی     ۳۷

پیش بینی رژیمهای حرکتی با استفاده از روش Minami-Shoham     ۳۸

انتقال از رژیم جریان لایه ای به جریان متناوب یا حلقوی پراکنده ………………………………….  ۴۲

مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریانهای دو فازی    ۴۳

مقدمه …………………………….  ۴۴

مراحل طراحی مقدماتی خطوط لوله انتقال جریان های دو فازی  ۴۵

مشکلات عملیاتی طراحی خطوط لوله انتقال جریانهای دو فازی    ۴۶

 

فصل دوم : آنتالیز نتایج

مقدمه…………………………….. ۴۸

آنالیز نتایج ………………………  ۵۰

مرحله اول …………………………  ۵۰

خط لوله ۶ اینچی ……………………  ۵۲

خط لوله ۸ اینچی ……………………  ۵۶

خط لوله ۱۰ اینچی …………………..  ۶۳

مرحله دوم …………………………  ۷۰

خط لوله ۶و۸ اینچی ………………….  ۷۲

یک آزمایش …………………………  ۸۲

توضیحات …………………………..  ۸۸

 

فصل سوم : پیشنهادات

مقدمه …………………………….  ۹۱

پیشنهاد اول ……………………….  ۹۱

پیشنهاد دوم ……………………….  ۹۳

پیشنهاد سوم ……………………….  ۹۳

پیشنهاد چهارم ……………………..  ۹۳

منابع …………………………….  ۹۵

تعداد صفحات:۹۴

نوع فایل:word

 • ام ای پدیا
 • ۰
 • ۰

دانلود پروژه مدل کردن مبدل کاتالایتیک در نرم افزار fluent

مقدمه

مبدل  های کاتالیتیکی  

میلیون ها خودرو  در سرتاسر جهان  در حال تردد  می باشند که  هر کدام به  عنوا ن یک  منبع آلودگی  بشمار می روند .این مورد  ،  خصوصاَ در شهرهای  بزرگتر به عنوان  مسئله بزرگی و  بصورت لاینحل از  زمان های قدیم  مورد بحث بوده است .جهت حل این  مشکل  ،  قوانینی به مرحله  اجرا در آمده  است که مقادیر  آلاینده خروجی از  سیستم اگزوز خودروها  را تحت کنترل  در آورده و  محدود کرده است .  به همین منظور  ،کارخانجات خودروسازی  ،  سیستم های پالایش  کننده ای را  جهت کنترل مقادیر  آلاینده خروجی از  سیستم های موتور و سوخت رسانی  تهیه و مورد  بهره برداری قرار  داده اند .

در سال ۱۹۷۰  ،  دولت آمریکا پس  از آنکه گزارش  آژانس کنترل آلودگی  هوای کالیفرنیا را  بررسی کرد  ، اصلاحیه هوای  تمیز را از تصویب  گذراند و بدین ترتیب  تولید کننده های  آمریکایی به شدت  دست به کار  شده و مطابق  قوانین ضدآلودگی وضع  شده  ،  کمبودهای خود را  برطرف کردند . در  سال ۱۹۷۵ قوانینی مصوب گردیدکه  اکثریت کمپانی های  خودرو سازی  ،  مجبور به استفاده  از سیستم مبدل  کاتالیتیکی در خودروها  شدند . به طور  خلاصه طرز کار  این سیستم بدین  صورت بود که  با انجام واکنش  های شیمیایی گازهای سمی  را به دی  اکسید کربن و  بخارآب تبدیل می  کرد .نصب مبدل  کاتالیتیکی از همین  سال در سراسر  آمریکا اجباری گردید و  در اروپا نیز  از سال ۱۹۹۳ مورد بهره  برداری قرار گرفت.

در این مقوله  در خصوص انواع  آلاینده های تولید  شده توسط موتور  خودروها و هم  چنین نحوه عملکرد  مبدل های کاتالیتیکی  در خصوص کم  کردن مقادیر این  آلاینده ها صحبت  خواهد شد.

اساس کار و ( نحوه عملکرد ) مبدل های کاتالیتیکی در کاهش آلاینده هامیباشد. اکثر خودروهای مدرن  امروزی  ،  مجهز به مبدل  های  کاتالیتیکی سه راهه، مفهوم سه راهه  ،  اشاره به سه  آلاینده اساسی تولید  شده توسط موتور  خودروها دارد که  توسط این مبدل ها مورد  پالایش قرار  می گیرند.

مبدل کاتالیتیکی از  دو نوع کاتالیست  جهت پالایش آلاینده ها استفاده  می کند : کاتالیست  کاهش دهنده  آلودگی  ( Reduction Catalyst ) کاتالیست  اکسید کننده ( Oxidazation Catalyst ) هر  دو نوع از کاتالیست  ها  ،  از یک ساختمان  سرامیکی با پوشش  فلزی که معمولاً  از پلاتین  ،  رودیوم و پالادیوم  می باشند ،تشکیل شده است .  در مدل های  جدید کاتالیست  ،  از ساختمانی از  کاتالیست ها استفاده  می گردد که  بیشترین سطح تماس  را با جریان  گازهای خروجی از  اگزوز داشته باشد.

فهرست

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱

شروع حل   ……………………………………………………………………………………………………………………..   ۴

وارد کردن مش ………………………………………………………………………………………………………………..  ۴

تنظیم مدل ها  ………………………………………………………………………………………………………………… ۵

مواد    ………………………………………………………………………………………………………………………………  ۶

شرایط سیال  ………………………………………………………………………………………………………………….   ۶

شرایط عملکرد  ………………………………………………………………………………………………………………   ۹

شرایط مرزی   ………………………………………………………………………………………………………………    ۹

روش حل   …………………………………………………………………………………………………………………..    ۱۱

کنترل حل   ………………………………………………………………………………………………………………..    ۱۲

مانیتور باقیمانده ………………………………………………………………………………………………………….    ۱۳

مانیتور سطح  ……………………………………………………………………………………………………………….   ۱۳

مقدار دهی اولیه   ………………………………………………………………………………………………………..   ۱۵

حل    …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۵

همگرایی حل ……………………………………………………………………………………………………………..    ۱۶

پردازش  ………………………………………………………………………………………………………………………   ۱۷

 تعداد صفحات:۲۱

نوع فایل :word , فایل فلوئنت

حجم فایل:۱۲مگابایت

دانلود

 • ام ای پدیا
 • ۰
 • ۰

دانلود پروژه حل مسئله ی حفره و پله معکوس به روش سیمپل

مقدمه

موضوع پروژه حاضر، بررسی جریان لزج تراکم ناپذیر دو بعدی برای یک حفره مربعی با درپوش متحرک و یک پله معکوس می باشد. هندسه مطابق شکل (۱) و (۲) می‌باشد. میدانیم که در جریان سیال غیر قابل تراکم معادلات مومنتم (ناویر- استوکس) و پیوستگی چهار معادله را بوجود می آورند حل صریح و  همزمان این معادلات برای بدست آوردن چهار مجهول u،v،w وP به راحتی امکان پذیر نیست به همین منظور حل عددی این معادلات مطرح گردیده است. این کار با روشهای مختلفی از جمله اختلاف  محدود، حجم محدود و المان محدود انجام می پذیرد.

در این پروژه ، با بیان معادلات اساسی حاکم بر جریان سیال غیر قابل تراکم، به گسسته سازی آنها، تا رسیدن به دستگاه معادلات جبری پرداخته و با انتخاب الگوریتم کوپل مناسب simple یا simple-c، یک برنامه کامپیوتری برای مدلسازی جریان سیال دو بعدی بدست میاوریم. روش SIMPLE  که در سال ۱۹۷۲ توسط پاتانکار و اسپالدینگ ارائه شد، یکی از روشهای حل معادلات نویر-استوکس در شبکه جابجاشده می باشد.

مسئله پیش رو دوبعدی بوده و رژیم جریان لایه ای میباشد. استراتژی نگه داری اطلاعات روش شبکه هم مکان  می باشد، بدین معنی که تمامی اطلاعات جریان در مراکز سلول نگه داری می شود و از یک میانیابی مناسب (میانیابی رای- چو) برای محاسبه شار روی سطوح استفاده می گردد. برای کوپل فشار و سرعت از الگوریتم SIMPLE استفاده شده است. این کد قابلیت حل معادلات ناویر استوکس برای مختصات کارتزین با شبکه یکنواخت را دارد و میتواند برای شرایط مرزی مختلف تغییر کند و منحصر به مسئله مطرح شده در این پروژه نمی‌باشد

فهرست 

۱-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………..۱

۲-  معادلات حاکم………………………………………………………………………………………………۲

۳-  گسسته‌سازی معادلات حاکم……………………………………………………………………………۴

۳-۱ گسسته ­سازی x مومنتوم………………………………………………………………………………..۴

۳-۲ گسسته ­سازی  yمومنتوم……………………………………………………………………………..۶

۳-۳ گسسته ­سازی پیوستگی………………………………………………………………………………..۸

۴- شرایط مرزی…………………………………………………………………………………………………..۹

۵- الگوریتم روش سیمپل…………………………………………………………………………………….۱۷

۶- نتایج بدست آمده از کد سیمپل برای هندسه حفره ……………………………………………….۱۹

۶-۱ نتایج برای رینولدز۱۰۰ ……………………………………………………………………………………..۱۹

۶-۲ نتایج برای رینولدز ۱۰۰۰…………………………………………………………………………………….۲۳

۶-۳ نتایج برای رینولدز ۱…………………………………………………………………………………………..۲۵

۶-۴ اعتبارسنجی جریان در حفره برای Re=1000 نسبت به کار گیا و همکاران………………………۲۷

۶-۵ بررسی استقلال حل از شبکه………………………………………………………………………………….۲۸

۷- نتایج بدست آمده از کد سیمپل برای هندسه پله معکوس………………………………………….۲۸

۷-۱ مش ایجاد شده……………………………………………………………………………………………۲۸

۷-۲ هندسه مسئله و شروط مرزی………………………………………………………………………….۲۹

۷-۳ نتایج…………………………………………………………………………………………………………۲۹

۷-۴ اعتبارسنجی جریان در هندسه پله معکوس برای رینولدز۱۰۰۰………………………………۳۱

۷-۵ بررسی استقلال حل از شبکه………………………………………………………………………..۳۲

۷-۶ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………۳۲

۸- کد نمونه فرترن………………………………………………………………………………………….۳۳

۹- منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………۴۵

تعداد صفحات: ۴۸

نوع فایل:word و کد فرترن

دانلود

 • ام ای پدیا
 • ۰
 • ۰

دانلود سمینار توربین باد

 ۱-۱ مقدمه

امروزه استفاده از سوخت­های فسیلی بالاترین درصد تامین انرژی را در دنیا به خود اختصاص داده و با توجه به رو به اتمام گذاشتن آن در آینده­ای نه چندان دور، نگرانی عمیقی برای جایگزینی آن بوجود آمده است. شاید بتوان گفت تامین انرژی برای چند نسل آینده، بزرگترین معضل و کاری دشوار خواهد بود.

در سال ۲۰۳۰ میلادی مصرف انرژی جهانی دو برابر خواهد شد و تقاضای انرژی جهانی سالانه ۸/۱ درصد بین سال­های ۲۰۰۰ تا ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت. مشکل دیگر، استفاده از سوخت­های فسیلی است که با تولید گاز های زیان آور موجب آلودگی هوا می­شوند. همچنین میزان انتشار گاز دی اکسید کربن به طور متوسط تا ۱/۲ درصد در سال افزایش می­یابد و تا سال ۲۰۳۰ به ۴۴ میلیارد تن خواهد رسید که ۲۵ درصد از این میزان مربوط به بخش صنعت و ۴۰ درصد برای خدمات و مصارف خانگی خواهد بود.

فهرست مطالب

فصل اول

بررسی منابع. ۱

۱-۱ مقدمه. ۱

۱-۲ ظرفیت نصب توربینهای بادی در دنیا. ۱

۱-۳ تاریخچه استفاده از انرژی باد. ۴

۱-۴ منبع انرژی بادی. ۵

۱-۵ طبقه بندی بادها بر اساس میزان نیرو. ۵

۱-۶ طراحی میادین بادخیز. ۶

۱-۷ نیروگاههای بادی. ۷

۱-۸ مزایای نیروگاههای بادی. ۷

۱-۹ توزیع سرعت باد. ۹

۱-۱۰ توربین بادی. ۹

۱-۱۱ کاربرد توربین های بادی. ۹

۱-۱۲ انواع توربین های بادی. ۱۰

۱-۱۲-۱ تقسیم بندی از نظر اندازه. ۱۰

۱-۱۲-۲ تقسیم بندی توربینهای بادی از نظر استقرار. ۱۰

۱-۱۳ توربینهای محور افقی. ۱۱

۱-۱۳-۱ مزایای توربین افقی. ۱۲

۱-۱۳-۲ معایب توربین افقی. ۱۲

۱-۱۴ توربینهای محور عمودی. ۱۲

۱-۱۴-۱ توربین از نوع  Savnoius. 14

۱-۱۴-۲ چرخش توربینهای بادی برپایه نیروی درگ. ۱۴

۱-۱۴-۳ چرخش توربینهای بادی بر پایه نیروی لیفت. ۱۴

۱-۱۴-۴ مزایای توربینهای عمودی. ۱۴

۱-۱۴-۵ معایب توربینهای عمودی. ۱۵

۱-۱۵ اجزاء اصلی توربینهای بادی محور افقی. ۱۵

۱-۱۵-۱ روتور. ۱۵

۱-۱۵-۲ پره. ۱۶

۱-۱۵-۳ برج. ۱۶

۱-۱۵-۴ ناسل. ۱۶

۱-۱۵-۵ سیستم انتقال قدرت. ۱۶

۱-۱۵-۶ ژنراتور. ۱۶

۱-۱۵-۷ جعبه دنده. ۱۶

۱-۱۵-۸ ترمز. ۱۷

۱-۱۵-۹ سیستم کنترل. ۱۷

۱-۱۵-۱۰ سیستم هیدرولیک. ۱۷

فصل دوم

تئوری. ۱۸

۲-۱ تئوری توربین باد سه پره محور افقی. ۱۸

۲-۲ تئوری مومنتوم و محدودیت بتز در حالت یک بعدی. ۱۸

۲-۳ توربینهای بادی با محور افقی همراه با چرخش گردابهها. ۲۳

۲-۴ ایرفویلها. ۲۸

۲-۵ تئوری مومنتوم و تئوری المان پره. ۳۱

۲-۵-۱ تئوری مومنتوم. ۳۲

۲-۵-۲ تئوری المان پره. ۳۲

۲-۶ طراحی پره برای روتور ایدهآل بدون چرخش گردابهها. ۳۴

۲-۷ طراحی پره در حالت کلی. ۳۵

۲-۷-۱ تئوری مومنتوم المان پره. ۳۶

۲-۸ روش های طراحی پره. ۳۷

۲-۸-۱ روش اول- حل برای  و . ۳۷

۲-۸-۲ روش دوم- حل برای  و  با روش تکرار. ۳۷

۲-۹ روش طراحی پره توربین های بادی با توجه به میزان توان ورودی و سرعت میانگین جریان باد. ۳۸

۱- ایرفویل مناسب انتخاب می شود.. ۳۸

۲-۹-۱ روش اول. ۳۹

۲-۹-۲ روش دوم. ۴۰

۲-۱۰ مراحل حل مسئله. ۴۳

تعداد صفحات:۵۳

نوع فایل: Word

دانلود

 • ام ای پدیا