درسی آموزشی

ارائه فایل های درسی

درسی آموزشی

ارائه فایل های درسی

کلمات کلیدی

۵۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود فایلword» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

دانلود سمینار مواد و روش ها تصفیه آب

همان گونه  که در فصل قبل بیان شد چالش های پیش روی غشاء های پلیمری منجر به تهیه غشاءهای ماتریس آمیخته شد. در این فصل چگونگی طرح آزمایش ها و مراحل انجام آن و روش های اندازه گیری به کار رفته بیان شده است. سه مرحله اصلی در تهیه ساخت غشاهای ماتریس آمیخته شامل:

انتخاب پلیمر و غربالگر مولکولی

تهیه محلول پلیمر و ذرات غربالگر مولکولی

کشیدن مخلوط غربالگر، پلیمر و تشکیل فیلم غشای ماتریس آمیخته می شود.

تعیین خواص و ارزیابی عملکرد غشاء برای فهم بهتر ارتباط بین مورفولوژی غشاء و خواص انتقال غشاء اهمیت دارد.

فهرست

۳ – ۱ . مواد شیمیایی. ۲

۳ – ۱ – ۱ . پلی ال. ۳

۳ – ۱ – ۲ . دی ایزوسیانات.. ۳

۳ – ۱ – ۳ . زنجیرگسترنده ۴

۳ – ۱ – ۴ . کاتالیست.. ۴

۳ – ۱ – ۵ . حلال. ۴

۳ – ۲ . روش انجام کار ۵

۳ – ۲ – ۲ . واکنش سنتز پلی یورتان. ۶

۳ – ۲ – ۳ . ساخت غشای چگال از پلی یورتان خالص… ۸

۳ – ۲ – ۴ . فیلم کش با تیغه استیل قابل تنظیم. ۹

۳ – ۳ . نکات ضروری.. ۱۰

۳ – ۴  . دستگاه مورد استفاده یرای تست غشاء ۱۳

۳- ۵ . طرح آزمایشات.. ۱۶

۳ – ۶ . بررسی مشخصات غشاء ۱۶

۳ – ۶ – ۲ . آنالیز طیف سنجی مادون قرمز فوریه (ATR- FTIR) 17

۳ – ۶ – ۳ . آنالیز میکروسکوپ الکترونی (SEM) 17

۳ – ۶ – ۴ . آنالیز توزین حرارتی (TGA) 17

۳ – ۶ – ۵ . آنالیز زاویه تماس (CA) 18

تعداد صفحات: ۱۸

نوع فایل:word

 • ام ای پدیا
 • ۰
 • ۰

دانلود سمینار فرایندهای غشایی

غشاء چیست؟

سه تعریف متفاوت از غشاء از سه دیدگاه مختلف ارائه شده است:

الف- لایه ای است نازک که می تواند اجزاء یک سیال را به صورت انتخابی جدا کند، در این  جداسازی اندازه ذرات نقش اساسی دارد.

ب- اگر غشاء برمبنای کاری که انجام می دهد تعریف شود می توان گفت غشاء مواد را بصورت انتخابی از خود عبور می دهد.

ج- در عملیات جداسازی، دوفاز وجود دارد که فاز سومی (غشاء)بین آنها قرار میگیرد و انتقال  جرم را کنترل می کند.

در نهایت غشاء را با یک بیان ساده می توان اینگونه  تعریف کرد: غشاء یک حائل نیمه تراوا می باشد که تحت یک نیروی محرک خاص به یک یا چند گونه انتخابی  از مخلوط های گازی یا مایع یا یک محلول به طور ترجیحی اجازه عبور می دهد. همانطور که در شکل (۲-۱) نشان داده شده است خوراک توسط غشاء به دو جریان یکی جریان پسماند (بخشی از خوراک که اجازه عبور از غشاء را پیدا نمی کنند) و دیگری جریان عبوری(بخشی از خوراک که از غشاء عبور می نماید) تجزیه می گردد

فهرست

۲– ۱ . غشاء چیست؟ ۲

۲ – ۲٫ توسعه تاریخی غشاها ۳

۲ – ۳ . دورنمایی از محدوده و کاربردهای فرآیندهای غشایی. ۵

۲ – ۴٫ مدول های  فرایند های غشایی. ۸

۲ – ۵ .مزایای استفاده از تکنولوژی غشاء ۱۱

۲– ۶ . میکرو فیلتراسیون. ۱۲

۲ – ۷ . اولترافیلتراسون. ۱۴

۲ – ۸ . انواع فرایندهای فیلتراسیون. ۱۵

۲ – ۹ . فاکتور های موثر بر شار عبوری حین فیلتراسیون. ۱۷

۲ – ۹ – ۲ . سرعت خطی یا سرعت جریان متقاطع. ۱۹

۲ – ۹ – ۳ . دما ۲۰

۲ – ۱۰ . دلایل کاهش شار ۲۰

۲ – ۱۰ – ۱ . قطبیت غلظتی. ۲۱

۲ – ۱۰ – ۲ . گرفتگی غشاء ۲۱

گرفتگی کامل حفرات (۲ = n ) 23

۲)  گرفتگی استاندارد حفرات  ( n = 1.5 ) 23

۳) گرفتگی متوسط حفرات  ( ۱ = n ) 23

۴)    تشکیل کیک (۰ = n ) 24

۲-۱۱ . مکانیزم های جداسازی غشایی. ۲۸

۲ – ۱۱ – ۱ . نفوذ نادسن. ۲۹

۲ – ۱۱ – ۲ . نفوذ سطح گزینشگر. ۳۰

۲ – ۱۱ – ۳ . موئینگی تراکمی. ۳۰

۲ – ۱۱ – ۴ . غربالگری مولکولی. ۳۰

۲ – ۱۱ – ۵ . انحلال نفوذ. ۳۱

۲ – ۱۲ . غشاء های پلیمری.. ۳۲

۲ – ۱۲ – ۱ .  نفوذ. ۳۴

۲ – ۱۲ – ۲ . جذب.. ۳۵

۲ – ۱۳ . اسمز معکوس.. ۳۶

۲ – ۱۴ . غشاءهای ماتریس آمیخته. ۴۶

تعداد صفحات:۵۸

نوع فایل:word

 • ام ای پدیا
 • ۰
 • ۰

دانلود سمینار شناخت کلی واحد utility مجتمع گازپارس جنوبی

مقدمه

گاز و نفت از انبوه موجودات ذره‌بینی گیاهی و حیوانی به نام پلانگتن که در دریا زندگی می‌کرده‌اند به وجود آمده‌اند. این موجودات وقتی می‌میرند بدنشان با گل و لای کف دریا ته نشین می‌شود و مواد رسوبی مرتباً لایه به لایه روی هم انباشته می‌شوند و وزن و فشار لایه‌های رویی مواد رسوبی طبقات زیرین را در هم فشرده و متراکم می‌کند. توده موجودات ذره‌بینی مذکور بین لایه‌ها بر اثر عمل باکتری‌ها و درجه حرارت طی زمانی طولانی تغییر شکل یافته و به صورت نفت و گاز در می‌آید. از نظر شیمیایی گاز ترکیبی از دو عنصرهیدروژن و کربن می‌باشد که این دو عنصر به نسبت‌های مختلف با هم ترکیب شده و هیدروکربن‌های سنگین را به شکل نفت و هیدروکربن‌های سبک را به شکل گاز ایجاد می‌کنند.

این گاز که به عنوان گاز طبیعی نامیده می‌شود همراه خود گازهایی از خانواده‌های دیگر مانند CO۲، COS، H2S و دیگر گازها را دارا می‌باشد ولی مقدار آنها به نسبت گازهای طبیعی بسیار کم می‌باشد. گاز برای اولین بار به همراه نفت کشف شد. در ابتدا گاز را می‌سوزاندند ولی با گذشت زمان به ارزش حرارتی این ماده عالی نیز پی برده شد و پالایشگاه‌های گاز به منظور بهره‌برداری از این نعمت خدادادی تأسیس شد. جداسازی ناخالصی‌های درون گازهای و مایعات از نقطه نظر ایمنی، کنترل خوردگی، تنظیم ترکیب استاندارد محصولات گاز و مایع، پرهیز از تشکیل هیدرات (یخ زدن) در دماهای پایین، کاهش هزینه‌های تقویت فشار گاز، جلوگیری از مسمومیت کاتالیزورهای کارخانجات دریافت‌کننده محصولات گاز و مایع و بالاخره رعایت حد مجاز انتشار مواد آلایند به محیط زیست، الزامی می‌باشد.

گازهای اسیدی ترکیبات بسیار خورنده و سمی بوده و به تجهیزات و محیط زیست صدمات جدی وارد می‌سازد. از ترکیب CO2 و H2S با آب ترکیبات نظیر اسید سولفوریک و اسید کربنیک تولید می‌گردد. از این رو، به آنها گازهای اسیدی (ACID GAS) اطلاق می‌شود. علاوه بر ترکیبات هیدروکربنی سنگین و بخار آب، گاز‌های طبیعی و اغلب موارد حاوی ترکیبات مضری نظیر CO۲ و H۲S و ترکیبات گوگردی بوده، و جدا‌سازی آنها تا حد مطلوب ضروری می‌باشد

فهرست

دانلود سمینار شناخت کلی واحد utility مجتمع گازپارس جنوبی.. ۱

۳-۱- مقدمه. ۲

۳-۱-۱- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی: ۳

۳-۲-۱- واحد ۱۰۰: سیلابه گیر، تجهیزات دریافت و HP separator 4

۳-۲-۲- واحد ۱۰۱: شیرین‌سازی گاز ۵

۳-۲-۳- واحد ۱۰۲: احیاء گلایکل.. ۶

۳-۲-۴- واحد ۱۰۳: تثبیت میعانات گازی.. ۶

۳-۲-۵- واحد ۱۰۴: نم‌زدایی و حذف جیوه ۷

۳-۲-۶- واحد ۱۰۵: بازیافت اتان.. ۸

۳-۲-۷- واحد ۱۰۶: صادرات گاز ۸

۳-۲-۸- واحد ۱۰۷: جداسازی گاز مایع. ۹

۳-۲-۹- واحد ۱۰۸: بازیافت گوگرد. ۹

۳-۲-۱۰- واحد ۱۰۹: جداسازی گازهای اسیدی و هیدروکربن‌ها از آب.. ۱۱

۳-۲-۱۱- واحد ۱۱۰: پشتیبان واحد ۱۰۳٫ ۱۱

۳-۲-۱۲-واحد ۱۱۱: پروپان خنک کننده ۱۲

۳-۲-۱۳- واحد ۱۱۳: احیا کاستیک… ۱۲

۳-۲-۱۴- واحد ۱۱۴: فرآوری پروپان.. ۱۳

۳-۲-۱۵- واحد ۱۱۵: فرآوری بوتان.. ۱۴

۳-۲-۱۶- واحد ۱۱۶: فرآوری اتان.. ۱۵

۳-۲ -۱۷- واحد ۱۲۱: تولید بخار آب.. ۱۶

۳-۲-۱۸- واحد۱۲۲: گاز سوخت… ۱۷

۳-۲-۱۹- واحد ۱۲۳: تولید هوای ابزاردقیق.. ۱۸

۳-۲-۲۰- واحد۱۲۴: تولید نیتروژن.. ۱۸

۳-۲-۲۱- واحد ۱۲۵: تأمین آب.. ۱۹

۳-۲-۲۲- واحد ۱۲۶: شیرین‌سازی آب.. ۲۰

۳-۲-۲۳- واحد ۱۲۷: تولید آب بدون املاح. ۲۲

۳-۲-۲۴- واحد ۱۲۸: تولید آب آشامیدنی.. ۲۲

۳-۲-۲۵-واحد ۱۲۹: تصفیه پسابهای صنعتی.. ۲۳

۳-۲-۲۶- واحد۱۳۰: آب آتش‌نشانی.. ۲۴

۳-۲-۲۷- واحد ۱۳۱: تأمین سوخت مصرف‌کننده‌های دیزلی.. ۲۵

۳-۲-۲۸- واحد۱۳۲: آب خنک‌کن.. ۲۶

۳-۲-۲۹- واحد ۱۴۰: مشعل‌ها ۲۶

۳-۲-۳۰-واحد ۱۴۱: مخزن درین.. ۲۷

۳-۲-۳۱-واحد ۱۴۲: حوضچه‌سوزان.. ۲۷

۳-۲-۳۲- واحد ۱۴۳: مخازن میعانات گازی.. ۲۷

۳-۲-۳۳-واحد ۱۴۴: جامد‌سازی گوگرد. ۲۸

۳-۲-۳۴- واحد ۱۴۵: ذخیره پروپان جهت سردسازی.. ۲۸

۳-۲-۳۵- واحد ۱۴۶: ذخیره مواد شیمیایی.. ۲۸

۳-۲-۳۶-واحد ۱۴۷: ذخیره‌سازی پروپان صادرات.. ۲۹

۳-۲-۳۷- واحد ۱۴۸: ذخیره‌سازی بوتان صادرات.. ۲۹

 تعداد صفحات:۳۱

نوع فایل:word

 دانلود

 • ام ای پدیا
 • ۰
 • ۰

دانلود سمینار تجزیه، تحلیل مخاطرات و راهبری سیستم به روش HAZOP

مقدمه

در اوایل دهه ۱۹۶۰، در بریتانیا، صنایع شیمیایی متوجه ضعف‌های عمده موجود در کلیه روش‌های مورد استفاده در صنعت شدند لذا روش جدید و سازمان یافته‌ای به نام سیستم مطالعه مخاطرات و راهبری فرآیند[۱] را ارائه دادند و استفاده از آن را آغاز نمودند. این روش با خلاقیت بیشتر و محدودیت کمتری توام است. در سال ۱۹۷۴۴ این روش در کنفرانس مهندسان صنایع آمریکا جهت پیشگیری از حوادث مطرح شده و استفاده از آن به دیگر روش‌ها ترجیح داده شد.

فهرست

تجزیه، تحلیل مخاطرات و راهبری سیستم به روش HAZOP. 1

۲-۱- مقدمه. ۲

۲-۲- تعریف HAZOP. 2

۲-۳- دلایل فراگیر شدن روش HAZOP. 2

۲-۴- شرح فعالیت‌ها در روش HAZOP. 3

۲-۵ – اطلاعات شروع به کار ۳

۲-۶ – مراحل HAZOP. 3

۲-۷- گروه HAZOP. 4

۲-۸- جدول HAZOP. 7

۲-۸-۱- ورودی‌های جدول HAZOP عبارتند از: ۸

۲-۹ – نرم‌افزارهای کاربردی و دلایل استفاده از آنها[۲۳] ۱۱

۲-۱۰- معایب عمده روش HAZOP. 13

۲-۱۱- ماتریس ریسک… ۱۳

۲-۱۲ – انتگراسیون مدل ریاضی به عنوان راهکار پیشنهادی جهت بهبود معایب روش HAZOP. 15

۲-۱۳– نتیجه‌گیری: ۱۵

 تعداد صفحات:۱۶

نوع فایل:word

دانلود

 • ام ای پدیا
 • ۰
 • ۰

دانلود سمینار پوشش های استتاری نانو ذراتی در ناحیه مادون قرمز نزدیک

کاربرد پوشش های آلی با خواص مادون قرمز

پوشش­های مادون قرمز بازتاب انتخابی یا عدم بازتاب اشعه در طیف مادون قرمز را بسته به نوع کاربرد دارا می باشند. برای کاربردهای متفاوت، پوشش­ها می توانند به طوری طراحی شوند که اشعه خورشیدی را انعکاس دهند و با به حداقل رساندن انتقال حرارت به داخل ساختار باعث کاهش انرژی مورد نیاز برای سیستم خنک کننده می گردند. کاربرد پوشش­هایی که در این راستا می­باشند عبارتند از: پوشش­های کشتی­ها، وسایل نقلیه و کانتینرها برای جلوگیری از انتقال حرارت به داخل آن­ها.

فهرست

مروری بر منابع مطالعاتی.. ۱

۲-۱- کاربرد پوشش های آلی با خواص مادون قرمز. ۴

۲-۲- مثالهایی از پوششهایی با خواص بازتاب مادون قرمز. ۵

۲-۲-۱- پوششهایی با بازتاب در مادون قرمز حرارتی.. ۵

۲-۲-۲- پوششهای جمع کننده گرمای خورشیدی.. ۵

۲-۲-۳- پوششهایی که با اشعه مادون قرمز پخت می شوند. ۶

۲-۳- استتار. ۶

۲-۳-۱- هدف از استتار. ۶

۲-۳-۲- استتار مادون قرمز(IR) 7

۲-۴- تشعشعات مادون قرمز. ۸

۲-۴-۱- قاعده کلی تفرق تابش نور. ۸

۲-۵- گستره امواج الکترومغناطیسی.. ۸

۲-۶- ناحیه مادون قرمز. ۹

۲-۷- وسایل دیده بانی و آشکارسازها ۱۰

۲-۸- خصوصیات انعکاسی از محیطهای مختلف… ۱۲

۲-۹- پوشش های استتاری.. ۱۴

۲-۹-۱- پوششهایی برای نواحی بیشه و جنگلی.. ۱۵

۲-۹-۲- پوششهایی برای نواحی بیابانی.. ۱۹

۲-۹-۳- پوششهایی برای محیطهای اقیانوسی.. ۱۹

۲-۱۰- خواص مواد اولیه با کارآیی مادون قرمز نزدیک… ۲۳

۲-۱۰-۱- انتخاب پیگمنت با خواص مادون قرمز نزدیک… ۲۳

۲-۱۰-۲- رنگدانه های آلی.. ۲۶

۲-۱۰-۳- نانو ذرات.. ۲۷

۲-۱۰-۳-۱- دی اکسید تیتانیوم. ۲۷

۲-۱۰-۳-۲- نانو ذرات کربن بلک… ۲۸

۲-۱۰-۴- خواص طیفی از رزینها ۲۸

۲-۱۰-۴-۱- رزین پلی یورتان.. ۳۰

۲-۱۰-۵- حلالها و دیگر مواد تشکیل دهنده. ۳۱

۲-۱۱- فرمول نویسی رنگ… ۳۳

۲-۱۲- آلومینیوم. ۳۴

۲-۱۳- آماده سازی سطوح.. ۳۶

۲-۱۳-۱- مناسب سازی پیش از اِعمال.. ۳۶

۲-۱۳-۲- تمیزکاری اولیه. ۳۷

۲-۱۳-۳- حذف اکسیدها به روشهای امکانپذیر. ۳۸

۲-۱۴- آندایزینگ… ۴۱

۲-۱۴-۱- مفاهیم و کاربردها ۴۱

۲-۱۴-۲- روشهای آندایزینگ… ۴۱

 تعداد صفحات:۴۴

نوع فایل:word

دانلود

 • ام ای پدیا
 • ۰
 • ۰

دانلود سمینار پدیده ی سایش در سیستم های تولید هیدروکربن

پیشگفتار:

     صنایع نفت و گاز خصوصا صنایع بالادستی همواره با معضل پدیده سایش مواجه بوده است. پدیده سایش در چاه­های که دارای سرعت جریان بالا و یا همراه با ذرات جامد معلق در سیال تولیدی باشد، بسیار محتمل است. هر ساله هزینه­های زیادی جهت پایش، جلوگیری و کنترل این پدیده در صنایع مختلف مخصوصا صنایع نفت و گاز صرف می­شود. در بعضی از قسمتها امکان تعویض سریع و آسان بخش­های آسیب­ دیده در اثر سایش وجود ندارد و لذا در صورت رخداد سایش در این قسمتها، هزینه­های هنگفتی بهمراه خواهد داشت از جمله این قسمتها می­توان به لوله­های مغزی چاه­های نفت و گاز اشاره کرد. در طراحی تأسیسات بهره­ برداری نفت و گاز همواره از یک معیار و استاندارد مشخص استفاده می­گردد.

از معروفترین این استاندارد­ها می­توان به API RP 14E [۱] اشاره کرد. در این استاندارد، جهت طراحی اولیه شبکه خطوط لوله و تاسیسات بهره­برداری، پیشنهاداتی ارائه شده است. امروزه پس از گذشت سالها از پیدایش استاندارد API RP 14E، ناکار­آمدی آن خصوصا زمانی که سیال جریانی همراه با ذرات جامد(ماسه) باشد، بر همگان مشخص شده ­است و لذا تحقیقات زیادی جهت ارائه فرمولی جایگزین و یا اصلاح ثابت C در استاندارد API RP 14E بمنظور پیش­بینی دقیق­تر پدیده سایش صورت گرفته ­است. در این فصل به بررسی ابعاد پدیده سایش و مکانیزم ­های آن پرداخته شده ­است

فهرست

دانلود سمینار پدیده ی سایش در سیستم های تولید هیدروکربن.. ۱

پیشگفتار: ۲

۶-۱  فرایند سایش در چاه های تولیدی نفت و گاز ۲

۶-۲  مکانیزم های سایش…. ۳

۶-۲-۳  آسیب پذیری تجهیزات در برابر پدیده سایش: ۴

۶-۳-۲-۱ جنس تجهیزات.. ۵

۶-۳-۲-۲ فلزات هادی و مواد مرسوم دیگر. ۶

۶-۳-۲-۳ مواد ویژه مقاوم در برابر سایش…. ۶

۶-۴  سایش ناشی از ماسه یا ریز ذرات… ۷

۶-۴-۱ تولید ماسه و انتقال آن.. ۷

۶-۴-۲  اندازه، شکل و سختی ذرات جامد. ۹

۶-۵  سایش/ خوردگی.. ۹

۶-۶  سایش ناشی از اصابت قطرات مایع.. ۱۱

۶-۷ کاویتاسیون.. ۱۳

۶-۸ سایش ناشی از ذرات جامد در زانویی ها ۱۴

۶-۹ سایش ذرات جامد در اتصالات Tشکل یکسر بسته. ۱۵

۶-۱۰ روش های پایش، جلوگیری و مدیریت پدیده سایش…. ۱۶

۶-۱۰-۱ تکنیک های مدیریت سایش…. ۱۷

۶-۱۰-۱-۱ کاهش دبی تولیدی.. ۱۷

۶-۱۰-۱-۲ طراحی خط لوله. ۱۷

۶-۱۰-۱-۳ جداسازی و حذف ماسه از جریان.. ۱۸

۶-۱۰-۱-۴ دستورالعمل و پیش بینی سایش…. ۱۸

نصب پروبهای تشخیص دهنده  ماسه(پروبهای سایشی) ۱۹

پروبهایی که روی دیواره بیرونی لوله نصب میشوند. ۱۹

۶-۱۰-۱-۵  ارزیابی ضخامت دیواره ۲۰

۶-۱۱  ابزارهای پیش بینی سایش و مروری بر تحقیقات صورت گرفته. ۲۱

۶-۱۱-۱ مروری بر مهمترین استانداردها در طراحی خطوط لوله و مدیریت سایش…. ۲۱

۶-۱۱-۲  ابزارها و مدل های پیش بینی سایش…. ۲۲

۶-۱۱-۲-۱ استاندارد API RP 14E.. ۲۳

فرمول سرعت سایش API 14E از کجا آمده است؟. ۲۴

محدودیت افت فشار ثابت بوسیله رابطه برنولی.. ۲۴

محدودیت روی نرخ سایش ناشی از اصابت قطرات مایع. ۲۵

محدودیت روی سرعت سیال به منظور خودداری از بین رفتن لایه محافظ در برابر خوردگی روی سطح فلز: ۲۷

۶-۱۱-۲-۲ دیگر مدل های پیش بینی سایش…. ۲۸

۶-۱۱-۳ مقایسه مدل های پیش بینی سایش در زانویی ها ۳۳

تعداد صفحات:۳۸

نوع فایل:word

دانلود

 • ام ای پدیا
 • ۰
 • ۰

دانلود سمینار بلور سنگ کلیه                    

  پیشگفتار

کریستالیزاسیون از محلول، از مهمترین عملیاتی است که قادر به تولید محصولاتی با بالاترین خلوص می‌باشد. شکل و اندازه‌ کریستال روی سرعت انحلال آن مؤثر است. در صنعت داروسازی سرعت انحلال، اهمیت زیادی دارد. کنترل ضعیف بر شکل و اندازه بلورهای تولیدی، نتایج غیر‌‌ قابل قبولی در مراحل بعدی مثل زمان فیلتراسیون و خشک کردن را به دنبال دارد.

انواع مختلف فرآیند تبلور صنعتی وجود دارد که در آنها محصول مطلوب نهایی، به خواسته بازار بستگی دارد. در صنعت کود شیمیایی، مورفولوژی رشد و توزیع اندازه ذرات اهمیت دارد چرا که خواص محصولات مثل جداسازی، روان شدن، فشرده سازی، انحلال و بسته‌بندی را تعیین می‌کند. محصولات باید در مدت زمان ذخیره‌سازی، متعادل باشند و قابلیت انحلال مناسب برای جذب شدن توسط زمین و گیاه را داشته باشند. در صنعت داروسازی، این مسئله حساس‌تر می‌شود (Sangwal, 2007). در یک کریستالیزاسیون مطلوب، محصول دارای سطحی صاف و خلوص بالاست و اندازه‌ی ذرات نیز با توجه به کاربرد آن تعیین می‌شود.

فهرست

۱-۱- پیشگفتار ۲

۱-۲- کلیه. ۳

۱-۳- بیماری سنگ کلیه. ۳

۱-۴- بررسی تولید سنگهای کلیوی.. ۵

۱-۵-  اگزالات کلسیم. ۶

۱-۶-  پتاسیم سیترات.. ۷

۱-۷- ضرورت تحقیق.. ۸

۱-۸- عوامل مؤثر در تغییر شکل بلور ۹

۱-۸-۱- اثر حلال. ۹

۱-۸-۲- اثر pH.. 10

۱-۸-۳- اثر فوقاشباعی.. ۱۰

۱-۸-۴- اثر دما ۱۰

۱-۸-۵- اثر ناخالصی.. ۱۰

۱-۹- رشد بلور ۱۱

۱-۹-۱- نظریه انرژی سطحی.. ۱۱

۱-۹-۲- نظریه لایهای جذب سطحی.. ۱۲

 تعداد صفحات:۱۲

نوع فایل:word

دانلود

 • ام ای پدیا
 • ۰
 • ۰

دانلود سمینار آشنایی با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی یاسوج

موقعیت جغرافیایی و وسعت استان کهگیلویه و بویراحمد:

استان کهگیلویه و بویراحمد در جنوب باختری ‎ایران، بین ۳۰ درجه و ۹ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۳۲ دقیقه پهنای شمالی و ۴۹ درجه و ۵۷ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۴۲ دقیقه درازای خاوری واقع شده است.

استان‌ کهگیلویه‌ و بویراحمد با ۱۶۲۶۴ کیلومتر مربع‌ وسعت‌ در جنوب‌ غربی‌ مرکز ایران‌ واقع‌ شده‌است‌. براساس‌ آخرین‌ تقسیمات‌ سیاسی‌ و اداری‌ در سال‌ ۱۳۸۵، شهرستان‌های‌ استان‌ عبارتند از بویراحمد (با مرکزیت‌ یاسوج‌) ، کهگیلویه‌    (با مرکزیت‌ دهدشت‌)، و گچساران‌. شهر یاسوج‌ مرکز استان‌ کهگیلویه‌ و بویراحمد می‌باشد. این‌ استان، از شمال‌ با استان‌ چهارمحال‌ و بختیاری، از جنوب‌ با استان‌های‌ فارس‌ و بوشهر، از شرق‌ با استان‌های‌ اصفهان‌ و فارس‌ و از غرب‌ با استان‌ خوزستان‌ همسایه‌ است. ‌این‌ استان‌ در سال‌ ۱۳۸۵، حدود ۶۳۴۲۹۹ نفر جمعیّت‌ داشته‌ که‌ از این‌ تعداد ۳۰۲۱۹۲ نفر در نقاط‌ شهری ‌و ۳۲۹۸۴۹ نفر در نقاط‌ روستایی‌ سکونت‌ داشته‌اند و ۲۲۵۸ نفر غیر ساکن‌ بوده‌اند. استان‌ کهگیلویه‌ و بویراحمد منطقه‌ای‌ ناهموار و کوهستانی‌ است‌ که‌ در حدود ۴۵ درصد مساحت‌ آن‌ از ارتفاعات‌ وتپه‌ ماهورها تشکیل‌ شده‌ است‌  و ۱۵ درصد‌ مساحت‌ آن‌ را دشت‌ها و دره‌ها در بر گرفته‌اند.

فهرست

۲-۱- موقعیت جغرافیایی و وسعت استان کهگیلویه و بویراحمد: ۱

۲-۲- مشخصات جغرافیایی کهگیلویه و بویراحمد: ۲

۲-۳- وضعیت توپوگرافی منطقه. ۲

۲-۴- هیدرولوژی.. ۴

۲-۵- موقعیت جغرافیایی یاسوج. ۴

۲-۶-شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران. ۶

شکل ۲-۲ شماتیکی از معرفی واحدهای سازمانی شرکت ملی پخش.. ۶

واحد مهندسی فرآورده های نفتی. ۶

۲-۷-۲-اداره کنترل کیفیت و سرویسهای آزمایشگاهی. ۷

۲-۷-۳- آزمایشگاه مرکزی.. ۸

۲-۷-۴- کنترل کیفیت.. ۸

۲-۷-۵- اداره سرویس های صنعتی و استاندارد فرآورده ۸

۲-۷-۶- استاندارد و فرایند تولید ۹

۲-۷-۷- سوخت و انرژی.. ۹

۲-۷-۸- مهندسی فرآوردههای مناطق. ۹

۲-۸- معرفی شرکت ملی پحش فرآوردههای نفتی یاسوج. ۱۰

۲-۹- معرفی فرآوردههای نفتی که در مخازن شرکت ملی پخش یاسوج. ۱۰

۲-۹-۲- بنزین موتور معمولی بدون سرب.. ۱۱

۲-۹-۳-بنزین موتور سوپر بدون سرب.. ۱۱

۲-۹-۴- نفت گاز. ۱۱

۲-۹-۵- بنزین هواپیما۱۰۰ LL. 12

۲-۱۰- وظایف مخازن. ۱۲

۲-۱۱- معرفی مخازن شرکت ملی پخش یاسوج. ۱۲

تعداد صفحات:۱۴

نوع فایل:word

دانلود

 • ام ای پدیا
 • ۰
 • ۰

دانلود سمینار ایمنی و روش‌های شناسایی مخاطرات

سلامت و جنبش ایمنی، از گذشته تا حال

از دیرباز معمولاً لزوم ارتقاء ایمنی زمانی احساس می‌شد که فقدان ایمنی منجر به وقوع شرایطی با پیامدهای ناگوار اجتماعی یا اقتصادی می‌گردید. وقوع حوادث در تأسیسات صنعتی و سیستم‌های تکنولوژیک لزوم تداوم تحول در تحقیقات ایمنی در زمینه استانداردهای ایمنی، ریشه‌یابی رویدادها و حوادث، اصلاح روش‌های ارزیابی ایمنی و شناخت مخاطرات، نقش عوامل موثر بر ایمنی را نشان می‌دهد. معمولاً در پی شوک وقوع یک حادثه، مدیریت تأسیسات صنعتی و سیستم‌های تکنولوژیک، تصمیم به ریشه‌یابی عوامل به وجود آورنده شرایط ناگوار مذکور می‌کند. چنانچه این ارزیابی‌ها به درستی انجام نشوند ریشه‌های فعال به وجودآورنده حوادث بدون تغییر در سیستم باقی می‌مانند و در فرصت‌های دیگر و در ترکیب با شرایط خاص بهره‌برداری، خرابی‌های سخت‌افزاری، خطاهای انسانی و نقایص سازمانی به شکل یک حادثه دیگر سر بیرون می‌آورد.

فهرست

دانلود سمینار ایمنی و روش‌های شناسایی مخاطرات.. ۱

۱-۱-        تاریخچه ایمنی در صنعت[۱ و ۲] ۲

۱-۱-۲- سلامت و جنبش ایمنی، از گذشته تا حال.. ۲

۱-۱-۳- پیشرفت‌های اولیه ایمنی: ۳

۱-۱-۴- حوادث و اثرات آنها در صنعت: ۳

۱-۱-۵- هزینه‌های حوادث: ۴

۱-۲- مروری بر فجایع عظیم صنعتی در گذشته: [۲۶][۲۷] ۴

۱-۲-۱- حادثه عظیم نیروگاه هسته ای چرنوبیل: [۳] ۵

۱-۲-۲- آتش‌سوزی در مجتمع پتروشیمی پردیس یک عسلویه: ۶

۱-۲-۳- انفجار فیسین فرانسه: ۶

۱-۲-۴- آتش‌سوزی و انفجار در سکوی تولید نفت دریای شمال، پایپر آلفا: ۶

۱-۲-۵- حادثه بوپال هندوستان: ۷

۱-۲-۶- انفجار در مجتمع پتروشیمی خارک… ۷

۱-۳ تعاریف[۴] ۸

۱-۳-۱- ریسک… ۸

۱-۳-۲- مخاطره ۸

۱-۳-۳- واقعه. ۸

۱-۳-۴- حادثه. ۸

۱-۳-۵- ایمنی.. ۹

۱-۳-۶-ریسک قابل تحمل.. ۹

۱-۴- معیار اندازه‌گیری ریسک[۵] ۹

۱-۴-۱- شاخص ریسک… ۹

۱-۴-۲- شدت متوسط تلفات.. ۹

۱-۴-۳- ریسک شخصی.. ۹

۱-۴-۴- ریسک جمعی.. ۱۰

۱-۵- ارزیابی ریسک[۸] ۱۰

۱-۶- شناسایی مخاطرات[۹] ۱۱

۱-۶-۱- مرور ایمنی[۱۰] ۱۲

۱-۶-۲-آنالیز چک لیست[۱۰] ۱۳

۱-۶-۳- آنالیز پرسش[۹] ۱۳

۱-۶-۴- تحلیل مواد موجود در فرآیند وشرایط بحرانی[۱۰] ۱۳

۱-۶-۵- تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر(PHA) 13

۱-۶-۶- مطالعه مخاطرات و راهبری (HAZOP) [24] 14

۱-۶-۷- تحلیل مخاطرات.. ۱۵

۱-۶-۸-تحلیل عیب‌ها و اثرات[۱۰] ۱۵

۱-۷- مدل‌سازی پیامد. ۱۶

۱-۹- محاسبه ریسک [۱۵] ۱۶

۱-۹-۱- منحنی F-N [16] 16

۱-۹-۲- معیارهای پذیرش ریسک[۱۴] ۱۸

۱-۱۰- کاهش ریسک… ۱۹

۱-۱۱- نتیجه گیری.. ۲۰

تعداد صفحات:۲۲

نوع فایل:word

دانلود

 • ام ای پدیا
 • ۰
 • ۰

دانلود تحقیق منشأ بیداری در کشورهای اسلامی

مقدمه

فلسفه بیداری اسلامی در مکتب سیاسی حضرت امام(ره) را باید اسلام خواهی و حاکمیت جهانی آن دانست. از منظر امام «تمام مقصد ما مکتب ما است.» و قاطعانه اعلام می کنند که «اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دین ما باشند ما در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد]و[ تا نابودی تمام آنان از پای نخواهیم نشست.»
ضرورت شکل گیری یک جنبش عمومی و وحدت بین مسلمانان برای مقابله با گسترش استعمار و دفع سلطه قدرت های بزرگ از ممالک اسلامی، همواره یکی از دغدغه های جدی بسیاری از علما، اندیشمندان و مردم مسلمان بوده و روند پر افت و خیزی از مبارزات و تلاش های گسترده را به خود معطوف کرده است. وقوع پدیده انقلاب اسلامی ایران، سرآغاز تحولی شد که حرکت های مردمی در کشورهای اسلامی را هم از جهت آرمان ها، اصول و اهداف، هم از حیث شیوه ها و اقدامات و هم از لحاظ کمیت و کیفیت حضور مردم، متفاوت از روند گذشته کرد. امروز حتی دشمنان انقلاب اسلامی نیز با صراحت اعتراف می کنند که بیداری اسلامی در چند دهه اخیر و خصوصاً موج اخیر آن نشأت گرفته از انقلاب اسلامی ایران است. به واقع، این پدیده چه خصوصیتی دارد که توانست منشأ چنین تحولی شود؟

فهرست

مقدمه. ۲

علل بیداری اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره). ۲

راهبرد امام برای بیداری اسلامی. ۳

علل و شاخص های بیداری اسلامی از منظر امام خامنه ای. ۴

تعداد صفحات:۷

نوع فایل:word

دانلود

 • ام ای پدیا