درسی آموزشی

ارائه فایل های درسی

درسی آموزشی

ارائه فایل های درسی

کلمات کلیدی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود پروژه رشته حقوق» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

دانلود پاورپوینت تضمینات حقوق داخلی در حمایت از حقوق بشر دانلود پاورپوینت تضمینات حقوق داخلی در حمایت از حقوق بشر نوع فایل پاورپوینت powerpoint تعداد صفحات:۴۱ صفحه  خلاصه ای از فایل مقدمه زندگی اجتماعی و روباط متنوع ناشی از آن خود به خود محدودیتهایی را بر افراد و حقوق و آزادیهای آنه وارد می سازد که با تدابیر و ساز و کارهای منطقی متناسب باید مورد حمایت قرار گیرد. این روابط و محدودیها در سه فرض متصور است: فرض اول مربوط به مجاورت و روابط فردی است که در آن ، برخورداری از حقوق و آزادیهای فردی در یک ناحیه موجب محدودیت بر حقوق و آزادیهای دیگری می شود. در این صورت ، با قبول این که همه افراد باید از این حقوق برخوردار باشند و با اعتراف به این که برخورداری هر یک ، محدودیت برای دیگری را به همراه دارد، مصالحه و آشتی بین حقوق و آزادی ، همراه با گذشت متقابل و متبادل شهروندان ، ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد داشت. فهرست نهادهای حکومتی حمایت کننده از حقوق بشر نقش رئیس جمهور در حمایت از حقوق ملت تعهد اخلاقی رئیس جمهور در حمایت از حقوق مردم رسیدگی به شکایات مردم از قوای سه گانه ب : حمایت رئیس جمهور از حقوق مردم در پاسداری از قانون اساسی. دوم : حمایت پارلمانی.  الف : رسیدگی به شکایات مردم از قوای سه گانه. ب : تحقیق و تفحص.  ج : نقض نمایندگان.  سوم : حمایت قضایی. الف : احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادیهای مشروع.  ب : مرجعیت رسیدگی  به تنظیمات مردم علیه مسوولان و دستگاههای اداری   بند دوم ـ نهادهای مستقل حمایت کننده از حقوق بشر اول: حمایت های ابتکاری و مستقل مردمی الف : آزادی اجزاب و جمعیت ها.  ب : آزادی اجتماعات و تظاهرات. ی : ترکیب اعضای نهاد ملی. دو : صلاحیت نهاد ملی.  سه : آیین کار نهادهای ملی.  ب : وضعیت تأسیس نهاد ملی حقوق بشر در سطح داخلی. 

دانلود

  • ام ای پدیا
  • ۰
  • ۰

دانلود سمینار تأمین خواسته

بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد

یکی از موارد صدور قرار تأمین خواسته مستند بودن دعوای خواهان به سند رسمی می باشد که ماده ۱۰۸ مقرر می دارد. در صورت احراز شرایطی بدون گرفتن تأمین از خواهان دادگاه نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام می نماید.

سند به طور کلی عبارتست از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد ( ماده ۱۲۸۴ بند  ۳)

اما سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. ( ماده ۱۲۸۶ ق.م) البته

تعریف قانون مدنی از سند رسمی اعم از تعریف سند رسمی در مقررات ثبتی است به نحوی که سند رسمی در ثبت فقط شامل اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد بنابراین دادنامه دادگاه سند رسمی است ولی ثبتی نیست که موافق بند۱ ماده۱۰۸ واز موارد صدور قار تامین بدون سپردن خسارت احتمالی است.

همچنین سند رسمی را با سند لازم الاجرا نباید اشتباه گرفت، رابطه سند رسمی و سند لازم الاجرا عموم و خصوص من وجه است، سند لازم الاجرا می تواند سند عادی باشد.

البته سند لازم الاجرا را قانون تعیین می نماید.

فهرست

فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه

مبحث اول: مفهوم و مبانی تأمین خواسته

گفتار اول : مبانی فقهی

گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته

مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه

گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرایی احکام مدنی

گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت

بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت

بند دوم:وجوه تفارق تامین خواسته با نهاد دستور موقت

فصل دوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته

مبحث اول : شرایط متقاضی

گفتار اول : اهلیت قانونی

گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده

گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی

مبحث دوم: شرایط خواسته

گفتار اول : منجز بودن خواسته

گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته

فصل سوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته

مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی

بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد

بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته

بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده

الف-  برات

ب-  سفته

ج-  چک

گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص

بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری

بند دوم : قانون امور حسبی

بند سوم :قانون مدنی

مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین

گفتار اول : نوع خسارت احتمالی

گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی

گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن

تعداد صفحات:۳۹

نوع فایل:word

دانلود

  • ام ای پدیا
  • ۰
  • ۰

دانلود تحقیق انعقاد قرارداد رهن دریایی

مبحث اول: شرایط انعقاد رهن دریایی

 قانون دریایی در ماده‌ی ۴۲ مقرر نموده است که رهن دریایی تابع این قانون است. بدیهی است که عقد رهن دریایی، مانند دیگر عقود، برای صحت در انعقاد باید شرایطی را داشته باشد. لیکن، از این شرایط در قانون دریایی به صورت مستقل بحث نشده است. به منظور مطالعه و آشنایی هرچه بیش‌تر با این نهاد حقوقی که نقش بسزایی در صنعت کشتی‌رانی و حمل‌ونقل دارد ،بهتر است به‌طور خلاصه، شرایط صحت آن را که در پاره‌ای از موارد وام‌دار مقررات و شرایط رهن مدنی است،بررسی کنیم.

فهرست
مبحث اول: شرایط انعقاد رهن دریائی

گفتار اول:شرایط عمومی

بند اول:شرایط عمومی صحت  قرارداد ها

بند دوم:بررسی شرایط رهن مدنی و نقش آن در انعقاد قرارداد های رهن دریائی

الف:لزوم عین بودن مال مرهون در رهن مدنی

ب:امکان درج شرط مدت در رهن

ج:لزوم قبض

گفتار دوم:شرایط اختصاصی

بند اول:شرایط اجباری

الف:ثبت رسمی

ب:تعیین دین

ج:تعیین زمان بازپرداخت دین

بنددوم:شرایط اختیاری

الف:شرط بیمه

-ماهیت و انعقاد بیمه دریائی

۲-۱نقش بیمه در رهن دریائی

۲-۱-تلف مورد وثیقه در قانون دریائی

۲-۲ضرورت و اهمیت  بیمه دریائی

ب:شرط واگذاری سند وام

 مبحث دوم:طرفین عقد رهن دریائی و بررسی حقوق و تعهدات ایشان

گفتار اول:راهن

بنداول:حقوق

بند دوم:تعهدات و ضمانت اجرا

الف:تعهدات عام

ب:تعهدات مربوط به کشتی

گفتار دوم:مرتهن

بنداول:حقوق مرتهن

بند دوم:تعهدات مرتهن

 تعداد صفحات:۳۶

نوع فایل:word

  • ام ای پدیا