درسی آموزشی

ارائه فایل های درسی

درسی آموزشی

ارائه فایل های درسی

کلمات کلیدی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود پروژه رشته روانشناسی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

دانلود مقاله در رابطه با نقش دیدگاه مثبت در کاهش آسیب های اجتماعی دانلود مقاله در رابطه با نقش دیدگاه مثبت در کاهش آسیب های اجتماعی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: ۸ صفحه  خلاصه ای از فایل مقدمه جهت‌گیری افراد خوش بین در زندگی، چنین است، وقایع خوب را در زندگی به حساب خود می‌گذارند ولی اتفاقات ناگوار و ناخوشایند را به شرایط، تصادف و اتفاق، یا اشتباه نسبت می‌دهند. بنابراین، افراد خوش‌بین، احساس توانمندی و مسئولیت می‌کنند ولی افراد بدبین، خود را مقصر وقایع و اتفاقات بد و ناگوار می‌دانند و امور خوب را به حساب شانس می‌گذارند و در نتیجه، احساس بی کفایتی و ناتوانی می‌کنند. اگر می‌خواهید فرد خوش‌بینی باشید، نقشی را که در ایجاد یک واقعه مثبت دارید، مشخص سازید و سپس به سبب این نقش، از خود تعریف و تمجید کنید و به تحسین خود بپردازید فهرست مقدمه. ۲ مثبت‌اندیشی. ۲ تفکر مثبت ؛ پایه ایجاد نشاط پایدار در جامعه. ۳ کاهش آسیب ها با افزایش نشاط اجتماعی و تفکر مثبت. ۴ مغز افراد مثبت اندیش عملکرد متفاوتی دارد. ۵ چگونه تفکر مثبت داشته باشیم؟. ۵ ۱-نشانه‌های اندوه را در افکار و رفتار خودتان بشناسید. ۶ ۲-بین نیازهای شخصی، شغلی و خانوادگیتان تعادل برقرار کنید. ۶ ۳-در مورد وقایع شوخ‌طبع باشید. ۶ ۴-با خانواده و دوستان وقت بگذرانید. ۷ ۵-فعالیت‌های سالم را توسعه دهید. ۷ نتیجه گیری. ۷ 

دانلود

  • ام ای پدیا
  • ۰
  • ۰

دانلود مقاله علل گرایش به اعتیاد راه های پیشگیری و درمان آن دانلود مقاله علل گرایش به اعتیاد راه های پیشگیری و درمان آن فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: ۲۳ صفحه  خلاصه ای از فایل چکیده        مساله اعتیاد به سیگاردرجهان امروزازمسائل مهم اجتماعی است ویکی از مشکلات عمده جوامع محسوب می شود.جامعه شناسان،روان شناسان، پزشکان ودیگر کارشناسان وهمچنین سازمانهای مختلف برای پیشگیری ومبارزه بااعتیاد،طرح هاوبرنامه های مختلفی را مورداجرا گذاشته اند تاسلامت افراد وبهداشت عمومی جامعه را حفظ کنند واز هدر رفتن نیروی انسانی جلوگیری نمایند. یکی ازبرنامه ریزی های انجام شده در این زمینه، فراهم آوردن زمینه های تحقیقاتی درمورد بررسی علل گرایش افراد(خصوصا” نوجوانان وجوانان) به سیگاراست تا با بررسی علل این گرایش،اقداماتی درجهت پیشگیری ازاعتیادبه سیگار درافراد انجام می گیرد. باتوجه به گرایش قابل توجه دانش آموزان به سیگار، دراین پژوهش سعی شده است میزان تاثیرهریک از عوامل فردی، اجتماعی، خانوادگی، مذهبی،روانی، عاطفی و… درمیزان گرایش دانش آموزان به سیگار مورد مطالعه قرار گیرد تا در سیاستگذاری های فرهنگی واجتماعی،باکنترل عوامل موثراز گرایش دانش آموزان به سیگارجلوگیری به عمل آید.باتوجه به نتایج بدست آمده ازتحقیق عوامل خانوادگی وآموزشگاهی بیشترین تاثیر را درگرایش دانش آموزان به سیگار داشته است. فهرست عنوان تحقیق : ۱ علل گرایش به اعتیاد راه های پیشگیری و درمان آن. ۱ چکیده ۲ مقدّمه. ۲ پیشگیری از اعتیاد. ۴ نظریه های انحرافات اجتماعی (پیدایش اعتیاد) تبیین های روان شناختی. ۵ . تبیین های جامعه شناختی. ۷ علل گرایش به اعتیاد. ۹ علل گرایش به اعتیاد را می توان در سه قلمرو فردی، خانوادگی و اجتماعی مطرح کرد: ۹ ۱) علل فردی.. ۹ . ۹ الف) مشکلات روانی: ۹ ب) کنجکاوی: ۱۰ . د) رهایی از زندگی عادی: ۱۰ و) شخصیت متزلزل: ۱۱ ۲) علل خانوادگی. ۱۲ افراط در محبّت: ۱۳ محدود کردن فرزندان: ۱۴ اعتیاد یکی از اعضای خانواده: ۱۴ رفاه اقتصادی خانواده: ۱۴ فقر خانواده: ۱۵ علل اجتماعی. ۱۷ بیکاری و اعتیاد. ۱۸ نقش محیط جغرافیایی و محل سکونت.. ۱۸ نقش دوستان ناباب.. ۱۹ منابع: ۲۰ ا

دانلود

  • ام ای پدیا