درسی آموزشی

ارائه فایل های درسی

درسی آموزشی

ارائه فایل های درسی

کلمات کلیدی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود سمینار رشته الهیات» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

دانلود سمینار اصلاح دینی لوتر

چکیده:

نوشتار حاضر به بررسی کلیسای کاتولیک و چگونگی ایجاد بستر مناسب جهت ظهور پیشگامانی در امر اصلاح دینی به ویژه اصلاح دینی لوتر می پردازد. با توجه به این نکته که این اصلاح گران از سطوح مختلف جامعه مسیحی بوده اند و طی قرون تاریک وسطی و در سال های مختلف علیه عقاید و افکار حاکم بر مردم از سوی کلیسا برخاسته اند.

این مصلحان از نظر کلیسا محکوم و مطرود بوده اند و کلیسا آن ها را به عنوان بدعتگذار معرفی و سعی در از بین بردن آثارشان نموده است. ولی به گواهی تاریخ و براساس شمار گروندگان به افکار این مصلحان، آنها به موفقیت نسبی رسیدند.

به دلیل شرایط اجتماعی و بلوغ فکری جامعه در آن دوره ی تاریخی، به آن حدّ از کمال رسیده بود که می بایست دین مسیحیت از لوث وجود هرگونه پیرایه و افکار خرافی منتسب به دین عیسی مسیح پاک شود.

مبنای این تحقیق پیرامون شرایط کلیسا و قوانین حاکم بر آن، جامعه مسیحیت دوره ی رنسانس، مصلحان دین و اصلاح گر قرن شانزدهم مارتین لوتر است.

نگارنده ضمن بیان معرفی زندگی و نوع نگرش اعتقادی مصلحان و عقاید حاکم بر کلیسا و میزان نفوذ پاپ ها و اسقفان و اربابان کلیسا بر مردم به بررسی شرایط قرون یازدهم تا شانزدهم میلادی می پردازد. حاصل این پژوهش آن است که با وجود شباهت هایی که میان عقاید مصلحان و به خصوص مارتین لوتر با کلیسا وجود دارد لکن وجوه افتراقی هم دیده می شود که این افتراق ناشی از وضعیت بد فکری کلیسا و اربابان دین و عدم پذیرش  اوامر پاپ و کلیسا از سوی مردم دیده  می شود.

در مجموع از دیدگاه تاریخی و با توجه به وضعیت فکری و جوّ عمومی در آن دوره ی زمانی می توان نتیجه گرفت که کلیسا دستخوش معدود تحولاتی در الاهیات یا اخلاق اجتماعی شد و این امر در پرتو کنترل رسمی افراطی کلیسا شد تا سرانجام در قرن شانزدهم تمایلات جامعه مسیحی در جهت رفورم و اصلاح کلیسا غربی قرار می گیرد..

فهرست

فصل اوّل: بررسی کلیسای کاتولیک روم از قرون یازدهم تا پانزدهم میلادی

چکیده                                    ۱

مقدمه                                                                                      ۲

۱-۱ کلیسای کاتولیک در قرن دوازدهم                                                           

 ۹  ۱-۱-۱  کرملیها                                                                                 ۱۲

۱-۱-۲ تفتیش عقاید                                                                          ۱۳

۱-۱-۳ جنگ های صلیبی                                                                  ۱۳

۱-۲ کلیسای کاتولیک در قرن سیزدهم                                                     ۱۵

۱-۲-۱ رهبانیت فرانسیسکن                                                                   ۱۶

۱-۲-۲ رهبانیت دومینیکن                                   ۱۷

۱-۲-۳ تفتیش عقاید ثمره اقتدار کلیسا در جهان مسیحی

۱۷  ۱-۲-۴ شورای لاتران                                                              ۱۹

۱-۲-۵ جنگ های صلیبی: ثمره اقتدار کلیسا در جهان غیر مسیحی                                   ۱۹

       ۱-۳ کلیسای کاتولیک در قرن چهاردهم                                   ۲۱

۱-۳-۱ وضعیت اجتماعی مسیحیت و فرهنگ عمومی

۲۱  ۱-۳-۲ سیاست و مسیحیت                                                                                ۲۲

۱-۳-۳ امپراتوری کلیسا منتج به اسارت پاپ ها

۲۳    ۱-۳-۴ اسارت پاپ ها                                                                          ۲۵

۱-۴ تاریخ کلیسای قرن پانزدهم                                                                         ۳۰

۱-۴-۱ رنسانس                                                                                              ۳۰

۱-۴-۲ سیاست و مسیحیت                                                                                ۳۱

۱-۴-۳ شهوترانی و زناکاری در درون کلیسا                                                     ۳۱

۱-۴-۴ سقوط مسیحیت بیزانسی                                     ۳۲

فصل دوّم: پیشگامان اصلاح دینی

۲-۱ جان ویکلیف                                                                                           ۳۶

۲-۲ یان هوس                                                                                               ۴۴

۲-۳ اراسموس                                                                                               ۵۱

فصل سوّم: زندگی نامه لوتر

۳-۱ کودکی و جوانی                                                                                        ۶۵

۳-۲ لوتر راهب                                                                                              ۷۰

۳-۳ مبارزه با فروش آمرزش                                                                               ۷۴

۳-۴ بیانیه ی نودو پنج ماده ای                                                                             ۸۲

فصل چهارم: لوتر و آلمان

۴-۱ پشتیبانی شاهزادگان آلمانی از لوتر                                                                  ۹۷

۴-۲ کوشش های فیلیپ ملانگتون                                                                        ۱۰۵

۴-۳ مخالفت پاپ با لوتر                                                                                   ۱۰۹

فصل پنجم: رهبر جنبش اعتراضی (پروتستان)

۵-۱ تبعید لوتر                                                                                               ۱۱۴

۵-۲ اعتراف نامه آوگسبورگ                                                                               ۱۲۴

 

فصل ششم: اصلاح گران و جنبش های اصلاحی

۶-۱ اولریش تسوینگلی                                                                                      ۱۳۴

۶-۲ ژان کالون                                                                                                ۱۴۳

۶-۳ جنبش آناباپتیستها در سوئیس و جاهای دیگر                                                      ۱۵۰

۶-۴ جان ناکس                                                                                               ۱۵۸

۶-۵ پیوریتن ها در انگلستان                                                                                ۱۶۳

 

فصل هفتم : تحلیل و نتیجه گیری

نتیجه گیری                                                                                                    ۱۶۸

خط سیر تاریخی از قرن یازدهم تا شانزدهم میلادی                                                    ۱۷۰

فهرست اعلام و اصطلاحات                                                                                ۱۷۱

فهرست منابع فارسی                                                                                         ۱۷۶

فهرست منابع انگلیسی                                                                                       ۱۷۹

چکیده به زبان انگلیسی                                                                                     ۱۸۱

تعداد صفحات:۱۹۶

نوع فایل:word

دانلود

  • ام ای پدیا
  • ۰
  • ۰

دانلود تحقیق سنت الهی ( هدایت )

چکیده

 تحقیق سنت الهی (هدایت ) … سنت و قانون، ‌چیزی نیست که آفرینش خاص و خلقت جداگانه ای، ‌‌به آن تعلق بگیرد، ‌‌قانون، ‌‌یک مفهوم کلی و انتزاع ذهنی است و در خارج به شکل کلیت و قانون بودن وجود ندارد.آن چه در خارج وجود دارد همان نظام علت و معلول و درجات و مراتب وجود است که در ذهن ما تجرید می یابد و انتزاع می شود و به صورت «قانون» منعکس می گردد.

هستی درجاتی دارد و هر درجه ی آن موقعیت ثابت و مشخصی دارد.پس قانون آفرینش یک قرار داد ‌و اعتبار نیست، ‌زیرا از چگونگی هستی اشیاء انتزاع شده است و به همین دلیل، ‌تبدیل و تغییر برای آن نیز محال است. تمام عوامل هستی از علم و اراده ی حق سرچشمه می گیرد و هر عاملی که در جهان خود نمایی می کند تجلی علم و اراده ی حق و مظهر خواست خداوند و آلت اجرای قضا و قدر او است.

زندگی سعادتمندانه در گرو توجه به دو دسته از عوامل الهی است که یکی مربوط به روابط ظاهری و مادی میان پدیده است و دیگری مربوط به حیات معنوی انسان ها و جوامع بشری است.انسان مسلط بر خویش است که می تواند از قوانین طبیعی به درستی استفاده کند، ‌آشنایان به سنت های الهی مانند کوهنوردانی هستند که می دانند چگونه از راه های پر پیچ و خم عبور کنند و گردنه ها را پشت سر بگذارند.

یکی از مسائل بسیار مهم در قرآن کریم سنت‌های الهی مانند هدایت است که اهمیت پرداختن به این مسئله از آن روست که یک جامعه اسلامی برای رسیدن به خاستگاه و جایگاه اصلی خود باید با قانون‌هایی که خداوند متعال در زندگی انسان‌ها وضع نموده آشنا باشد چرا که توجه به جریان سنت‌های الهی بیدارکننده و حرکت آخرین است و انسان را بر اعمال خیر و پرهیز از اندیشه‌ها و عمل‌های نادرست برمی‌انگیزد.

فهرست مطالب :

چکیده ۱

مقدمه. ۲

سنت هدایت… ۳

انواع هدایت… ۳

۱) هدایت تکوینی.. ۳

۲) هدایت تشریعی «وحی». ۴

بررسی آیاتی درباره هدایت… ۴

هدایت نیکوکاران.. ۴

هدایت نیکوکاران تلاشگر. ۴

بررسی آیه ۶۹ سوره عنکبوت از دید تفسیر نمونه: ۴

بررسی آیه ۶۹ سوره عنکبوت تفسیر المیزان: ۵

نظر مشترک علامه طباطیایی و آیت الله مکارم شیرازی در مورد آیه ۶۹ سوره عنکبوت… ۶

هدایت تکوینی و تشریعی.. ۶

بررسی آیه ۳ سوره الانسان از دید تفسیر المیزان : ۶

بررسی آیه ۳ سوره الانسان از دید تفسیر نمونه : ۷

هدایت به مفهوم حکم و اراده خداوند. ۸

بررسی آیه ۹۷ سوره اسراء از دید تفسیر المیزان : ۸

بررسی آیه ۹۷ سوره اسراء از دید تفسیر نمونه: ۹

نظر مشترک علامه طباطبایی و آیت الله مکارم شیرازی درباره آیه ۹۷ سوره اسراء ۱۱

هدایت مختص خداوند. ۱۲

بررسی آیه ۴۶ سوره نور از دید تفسیر المیزان : ۱۲

بررسی آیه ۴۶ سوره نور از دید تفسیر نمونه : ۱۲

نظر مشترک علامه طباطیایی و آیت الله مکارم شیرازی در مورد آیه ۴۶ سوره نور ۱۳

هدایت به مفهوم رسیدن به واقع.. ۱۳

بررسی آیه ۹ سوره یونس از دید تفسیر نمونه: ۱۳

بررسی آیه ۹ سوره یونس از دید تفسیر المیزان : ۱۵

نظر مشترک علامه طباطیایی و آیت الله مکارم شیرازی در مورد آیه ۹ سوره یونس…. ۱۶

هدایت پاداشی.. ۱۷

بررسی آیه ۵۶ سوره القصص از دید تفسیر المیزان : ۱۷

بررسی آیه ۵۶ سوره القصص از دید تفسیر نمونه: ۱۷

نظر مشترک علامه طباطیایی و آیت الله مکارم شیرازی در مورد آیه ۵۶ سوره قصص…. ۱۸

هدایت تکوینی.. ۱۸

بررسی آیه ۵۰ سوره طه از تفسیر المیزان: ۱۸

بررسی آیه ۵۰ سوره طه در تفسیر نمونه : ۱۹

نظر مشترک علامه طباطیایی و آیت الله مکارم شیرازی در مورد آیه ۵۰ سوره طه. ۲۰

هدایت در گرو اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر. ۲۱

بررسی آیه ۵۹ ‌سوره النساء از دید تفسیر المیزان : ۲۱

بررسی آیه ۵۹ ‌سوره النساء از دید تفسیر نمونه : ۲۲

نظر مشترک علامه طباطیایی و آیت الله مکارم شیرازی در مورد آیه ۵۹ سوره نساء ۲۳

هدایت عام و خاص…. ۲۳

بررسی آیه ۲۰ سوره الجاثیّه از دید تفسیر المیزان: ۲۳

بررسی آیه ۲۰ سوره الجاثیّه از دید تفسیر نمونه: ۲۴

هدایت در گرو اعمال.. ۲۴

بررسی آیه ۱۸۱ سوره الأعراف از دید تفسیر المیزان: ۲۴

بررسی آیه ۱۸۱ سوره الأعراف از دید تفسیر نمونه : ۲۵

نظر مشترک علامه طباطیایی و آیت الله مکارم شیرازی در مورد تفسیر آیه ۱۸۱ سوره اعراف.. ۲۶

هدایت پاداشی.. ۲۶

بررسی آیه ۱۷ سوره محمد از دید تفسیر نمونه: ۲۶

بررسی آیه ۱۷ سوره محمد از دید تفسیر المیزان : ۲۷

نظر مشترک علامه طباطیایی و آیت الله مکارم شیرازی در مورد آیه ۱۷ سوره محمد (ص) ۲۸

۱۶٫آیه ۳۱ سوره المدثر. ۲۸

بررسی آیه ۳۱ سوره المدثر از دید تفسیر المیزان: ۲۸

بررسی آیه ۳۱ سوره المدثر از دید تفسیر نمونه : ۲۹

نظر مشترک علامه طباطیایی و آیت الله مکارم شیرازی در مورد آیه ۳۱ سوره مدثر. ۳۰

نتیجه گیری.. ۳۱

منابع.. ۳۲

 تعداد صفحات:۳۹

نوع فایل:word

دانلود

  • ام ای پدیا
  • ۰
  • ۰

دانلود پاورپوینت اخلاق اسلامی (زهد)

یک. مفهوم و ماهیت زهد

žاز نظر ارباب لغت زهد ورزیدن نسبت به یک چیز به مفهوم اعراض از آن شیء و به مقدار اندکی از آن رضایت دادن است. در فرهنگ عالمان اخلاق «زهد» عبارت است از اعراض قلبی و عملی از دنیا،  مگر به مقداری که آدمی بدان نیاز ضروری دارد. žبه عبارت دیگر گردانیدن از دنیا برای آخرت و از غیر خداوند دل بریدن.

فهرست

یک. مفهوم و ماهیت زهد

دو. ارزش زهد

سه. درجات زهد

چهار. آثار زهد

پنج. موانع زهدورزی

محبت برای خداوند
یک. حقیقت و انواع دگردوستی

دو. فضیلت محبت برای خدا

سه. آثار محبت برای خداوند

چهار. موانع دوستی برای خداوند

حسادت عواملی دارد که مهمترین عوامل حسادت بدین شرح است:

دشمنی برای  خداوند

تعداد صفحات:۳۶

نوع فایل:powerpoint

دانلود

  • ام ای پدیا